S.R.L.

  • Asociatul Unic
  • Domiciliul si Sediul Social
  • Contract de Comodat pentru Sediul Social
  • Denumirea Firmei
  • Domenii de activitate

Asociat Unic

Nume

Prenume

Data Nașterii

CNP

DATE DIN BULETIN

Serie Buletin

Număr Buletin

Data eliberării Buletinului

Eliberat de:

Localitatea / Sectorul Nașterii

Date de contact

Telefon

Adresa de e-mail la care doriți să primiți documentația

Repeat to confirm

ÎnființareDeFirma.ro va folosii datele dumneavoastra pentru a vă contacta și pentru întocmirea documentelor necesare dvs.

Domiciliul Asociatului Unic (se completează exact ca in buletin)

Adresă completă exact ca în buletin (Stradă-Nr.-Bl.-Sc.-Et.-Ap.-Localitate/Comună-Județ/Sector)

SEDIUL SOCIAL ( adresa Sediului Social este echivalentul unei adrese de corespondența, însă la aceasta adresă se pot desfășura și activități)

Adresa Sediului Social

Stradă-Nr.-Bl.-Sc.-Et.-Ap.-Localitate/Comună-Județ/Sector

Proprietarul Adresei Sediului Social

Proprietarul de la adresa Sediului Social

Nume și Prenume Proprietar

Adresă completă exact ca în buletin (Stradă-Nr.-Bl.-Sc.-Et.-Ap.-Localitate/Comună-Județ/Sector)

Seria și Numărul buletinului

CNP

Buletin eliberat de:

Data eliberării buletinului

CONTRACT DE COMODAT PENTRU SEDIUL SOCIAL

Contract de comodat

Perioada contract comodat

Va rugam să introduceți 3 variante de denumire a firmei (ne vom ocupa pentru dvs. de rezervarea de denumire si vom prioritiza denumirile in ordinea stabilită de dvs. în cazul în care prima varianta nu este disponibilă)

Denumire firmă 1

Denumire firmă 2

Denumire firmă 3

Capitalul Social

Valoarea capitalului social (recomandăm să fie de 200 lei, nu va fi nevoie de depunerea in cont)

Domenii de activitate

Domeniul PRINCIPAL de activitate

InfiintareDeFirma.ro

Jud. dâmbovița

Târgoviște, Bld. unirii nr.4e

0730.430.777

logo
admin@infiintaredefima.ro