contact

În baza datelor din buletin InfiintareDeFirma.ro va întocmi toate documentele necesare pentru Registrul Comerțului

Completați

  • Date personale
  • Domiciliul si Sediul Profesional
  • Contract de Comodat pentru Sediul Profesional
  • Domenii de activitate
  • Sfârșit

Date Personale (vă rugăm să completați exact ca in buletin)

Nume și Prenume

Data Nașterii

CNP

Serie Buletin

Număr Buletin

Data eliberării Buletinului

Buletin eliberat de:

Localitatea / Sectorul Nașterii

Telefon

ÎnființareDeFirma.ro va folosii datele dumneavoastra pentru a vă contacta și pentru întocmirea documentelor necesare dumneavoastră, asigurați-vă că toate datele sunt corecte si conforme cu buletinul

Adresa de Domiciliu (se completează exact ca in buletin)

Adresa completă (Stradă-Nr.-Bl.-Sc.-Et.-Ap.-Localitate/Comună-Sat/Sector-Județ)

Adresa SEDIULUI PROFESIONAL ( Este echivalentul unei adrese de corespondența, însă la aceasta adresă se pot desfășura și activități)

Adresa Sediului Profesional

Adresa completă (Stradă-Nr.-Bl.-Sc.-Et.-Ap.-Localitate/Comună-Sat/Sector-Județ)

Proprietarul Adresei Sediului Social

Proprietarul de la adresa Sediului Social

Nume și Prenume Proprietar

Adresă completă exact ca în buletin (Stradă-Nr.-Bl.-Sc.-Et.-Ap.-Localitate/Comună-Județ/Sector)

Seria și Numărul buletinului

CNP

Buletin eliberat de:

Data eliberării buletinului

CONTRACT DE COMODAT PENTRU SEDIUL PROFESIONAL

Contract de comodat

Perioada contract comodat

Domenii de activitate

Domeniul PRINCIPAL de activitate

Domeniul secundar de activitate 1 (opțional)

Domeniul secundar de activitate 2 (opțional)

Aproape ai terminat !

În ce dată veți depune documentele la O.N.R.C ?

Adresa de Email la care dorești să primești documentele

Repeat to confirm

InfiintareDeFirma.ro

Jud. dâmbovița

Târgoviște, Bld. unirii nr.4e

0730.430.777

logo
admin@infiintaredefima.ro